English

设为首页 | 加入收藏 | 联系我们

研究所概况

首页 >> 研究所概况 >> 学位分委会

 

药物研究所学位评定委员会分委会成员名单

                    

主席:     庾石山研究员

委员:     陈晓光研究员

               杜冠华研究员

蒋建东研究员

李燕研究员

刘玉玲研究员

吕扬研究员

石建功研究员

王晓良研究员

吴松研究员

尹大力研究员

于德泉研究员

再帕尔.阿不力孜研究员

朱平研究员

 

                 (除分委会主席外,按照姓氏首字母排序)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
内部链接
相关链接